עברית English דף הפייסבוק

תקנון


צוות המניאנה עושה ויעשה הכל ע”מ שהאירוח הימי יהפוך לחוויה בלתי נשכחת עבורכם.

לשם כך נדרשות הכנות מדוקדקות בהן פורטים את החוויה לפרטי פרטים עד לתפירת החוויה המושלמת עבורכם.

ברוח זו מובא לידיעתכם התקנון כדלקמן:

   •  יציאה לים, מסלול ההפלגה ומשכה ייעשו בהתאם לתאום מראש בין המזמין לצוות המניאנה. בזמן אמת יתכנו שינויים שייגזרו מתנאי מזג האוויר ומצב הים,
      זאת על פי  שיקולו המקצועי הבלעדי של סקיפר המניאנה. במידה ולא תתאפשר יציאה לים או יידרש קיצור משמעותי של משך הפעילות כתוצאה מגורם בלתי צפוי     
      שאינו תלוי באורחים, צוות המניאנה ידאג לתאם מועד אחר, קרוב ככל האפשר למועד הפעילות המתוכנן, תוך התחשבות מלאה במזמין.
   •  עם העלייה לסיפון המניאנה, יינתן תדרוך לכללי התנהגות ובטיחות בכלי השייט ובים. במהלך האירוח על גבי המניאנה ועל מנת להבטיח את הנאת הכל,
      יש להקפיד לפעול בהתאם לכללים אלו.
   •  לצוות המניאנה בכלל ולסקיפר המניאנה בפרט שמורה הזכות לבטל או לקצר את משך חווית השייט והאירוח הימי, אם יהיה חשש לבריאות האורחים או לתקינות
      היאכטה כתוצאה מהתנהגות אורח אחד או יותר.
   •  ירידה לים תתאפשר בהתאם לתנאי הים ועל  דעתו המקצועית של סקיפר המניאנה.
   •  הרחצה והשחייה בים באחריותם הבלעדית של הרוחצים. רחצה ושחייה של קטינים בים הינה באחריותם הבלעדית של הוריהם.
   •  שימוש בסירת הגומי ייעשה בהתאם להנחיות הבטיחות הקבועות בתקנות ועל פי תדרוך סקיפר המניאנה.
   •  באחריות המזמין הגעת האורחים בזמן לתחילת הפעילות. במקרה של איחור  שלא בהסכמת צוות המניאנה, תוכנית הפעילות תותאם לזמן הסיום המתוכנן מראש
      ותנאי הים המתפתחים.
   •  לאחר יציאה לפעילות, כל שינוי שיבוצע על פי דרישת המזמין או המתארחים שמשמעותו קיצור משך הפעילות, תחשב הפעילות כאילו בוצעה במלואה.

 בפעילות צימר על הים אין להכניס אוכל ושתייה לקבינה.

בפעילות צימר על הים אין לעשן על היאכטה.


תנאי תשלום – 20% מקדמה בעת ההזמנה והשאר טרם תחילת הפעילות, או כפי שיסוכם בהזמנה.

תנאים לביטול חווית השייט על ידי המזמין –
   •  עד 7 ימים לפני מועד הפעילות – ללא דמי ביטול.
   •  עד 4 ימים לפני מועד הפעילות – דמי ביטול בסך 10% משווי ההזמנה.
   •  עד יומיים לפני מועד הפעילות – דמי ביטול בסך 20% משווי ההזמנה.
   •  ביטול ביום הפעילות או יום קודם – דמי ביטול בסך 100% משווי ההזמנה.